Löttorps marknad

Årligen arrangerar Högby Idrottsförening en marknad i Löttorp.
Löttorps marknad äger rum vanligtvis i början av augusti.
Mer information och exakt datum hittar du på Högby IF:s hemsida