LFF Styrelsen

Löttorps Framtidsförening hade årsmöte den 5 mars 2017 och valde följande styrelse för 2019:

Sofie Jakobsson
Ordförande

Sofie  Berner
Sekreterare

Susanne Helgesson
Kassör

Marie Arvidsson
Styrelseledamot/ansvarig för Skördeyran

Ann Kammerer
Styrelseledamot/ansvarig för Påskyran

Marianne Modin-Wanneby
Styrelsesuppleant

Stefan Thorendal
Styrelsesuppleant

Revisorer

Lars Modin

Stefan Bergman

Valberedning

Kent Arvidsson

Vill du engagera dig i LFF på något sätt? Kontakta Sofie, ordförande!