LFF Styrelsen

Löttorps Framtidsförening hade årsmöte den 25 februari 2020 och valde följande styrelse för 2020:

Ordförande             Sofie Jakobsson
Sekreterare             Sofie Berner
Kassör                   Camilla Romkerhall
Ledamöter              Ann Kammerer, Eva Wahlgren
Suppleanter            Irene Andersson, Patrick Wernholm
Valberedning            Kent Arvidsson
Revisor                   Stefan Bergman, Lars-Erik Modin

Vill du engagera dig i LFF på något sätt? Kontakta Sofie, ordförande!

Löttorps Framtidsförening org.nr. 802427-8767