Bli medlem

Medlemsavgiften 2020 är oförändrat
200 kr för privatpersoner, konstnärer och föreningar
500 kr för företag
Mer information hittar du på informationsbladet från 2017