Löttorps marknad

Årligen arrangerar Högby Idrottsförening en marknad i Löttorp.
Löttorps marknad 2017 äger rum tisdagen den 8 augusti.
Mer information finns på Högby IF:s hemsida