Löttorps marknad

Årligen arrangerar Högby Idrottsförening en marknad i Löttorp.
Löttorps marknad 2019 äger rum tisdagen den 12 augusti.
Mer information finns på Högby IF:s hemsida